Mondgezondheid en maatschappij I

Bachelor in de tandheelkunde (UGent)

Type examen
Schriftelijk
Aantal credits
4 Credits
Semester
1 + 2 semester

Beschrijving

Beste toekomstige student,

Wanneer jullie later zeggen dat je 'tandheelkunde' studeert, zal er wellicht niemand zijn die niet weet wat je daarmee kan worden. Toch gaat de studie tandheelkunde over meer dan enkel maar de tanden. Want aan de tand hangt een patiënt, en aan die patiënt hangt dan weer een familie en een volledige sociale context. En over dit totaalplaatje gaat het vak 'Mondgezondheid en Maatschappij I'.

In dit vak wordt de (mond)gezondheid van het individu gekaderd in een bredere maatschappelijke context. Gezond zijn en gezondheidszorg hebben niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en sociale dimensies. Tijdens dit vak zal onder meer inzicht geboden worden in de basisbeginselen van de Psychologie. Via de lessen van het onderdeel psychologie hopen wij jullie vertrouwd te maken met de belangrijkste referentiekaders voor een algemeen tandarts: gedragsleer, persoonlijkheid in relatie tot klachten en de impact van stress en pijn. Deze lessen zullen gegeven worden door Prof. Dr. Marie-Anne Vanderhasselt.

De impact van maatschappelijke factoren op gezondheid en ziekte worden geïllustreerd via de inleiding tot de Medische Sociologie. Sociologie in de gezondheidszorg gaat net als psychologie over zaken die te maken hebben met de alledaagse ervaringen van zorgverleners en zorgvragers en handelt over zaken die de zorgvraag voorafgaan. De lessen sociologie hebben als doel structuur en theorieën aan te brengen die helpen bij het begrijpen van het eigen gedrag van de zorgverlener en dit van de zorgvrager, met als doel de zorgverlening te verbeteren voor iedereen.

Een derde onderdeel van de cursus heeft betrekking tot Gezondheidspromotie. Bijna nergens in de gezondheidszorg hebben mensen, als individu of als gemeenschap, zoveel impact op hun eigen gezondheid als in de mondgezondheidszorg. Nagenoeg alle aandoeningen in de mond zijn te voorkomen door een goede mondhygiëne. Preventie en gezondheidsvoorlichting zijn dan ook de hoeksteen van goede gezondheidspromotie. Hierbij dient wel extra aandacht besteed te worden aan gerichte interventies, waarbij de groepen in de samenleving met het grootste risico ook effectief bereikt worden.

De lessen “Inleiding in de epidemiologie” creëren een helikopterbeeld op de meest voorkomende aandoeningen in de mond. Het is belangrijk op een degelijke en wetenschappelijk onderbouwde manier te onderzoeken hoe vaak een bepaalde aandoening op een bepaalde plaats voorkomt, en welke maatschappelijke trends hierin gevonden kunnen worden. Vanuit dit helikopterperspectief kan informatie doorgegeven worden aan de overheid voor het opstellen en bijsturen van beleidsplannen inzake (mond)gezondheid. 

De inzichten die jullie in de cursus Mondgezondheid en Maatschappij I vergaren over psychologie, medische sociologie, gezondheidspromotie en epidemiologie worden ook in de praktijk toegepast in een tutorial, bestaande uit twee concrete casussen die in kleine groepjes en onder begeleiding besproken zullen worden (zie bijlage). De examenleerstof voor de tutorials wordt samengesteld op basis van de informatie die door jullie zelf wordt aangebracht.

Aangezien dit volledige vak inspeelt op de actualiteit van de maatschappij, proberen wij niet alleen de tutorials, maar ook het andere lesmateriaal voortdurend aan te passen en te updaten. De Powerpoint slides die zullen worden toegelicht tijdens de hoorcolleges vormen dan ook het belangrijkste onderdeel van de examenstof. Er is ook een handboek (zie bijlage), dat eveneens jaarlijks wordt aangepast en alle lessen samenvat, waardoor jullie de informatie hopelijk nog beter kunnen begrijpen en instuderen.

Hopelijk tot binnenkort

Martijn Lambert