Algemene natuurkunde

Bachelor in de wiskunde (UGent)

Type examen
Schriftelijk
Aantal credits
6 Credits
Semester
2 Semester

Beschrijving

De unificatie van de kwantummechanica en de
algemene relativiteitstheorie in één consistentie
theorie is één van de fundamentele vragen van de
theoretische fysica vandaag. Een goede inleiding op
dit soort problemen van de wiskundige natuurkunde
is daarom de wiskundige studie van elektromagnetisme.

Historisch gezien betekenden de wetten van
Maxwell namelijk de eerste unificatie binnen de
fysica, namelijk van de theorieën van elektriciteit en
magnetisme. Een goed begrip van die theorie zien
we daarom als een nuttig onderdeel van een
wiskundeprogramma. In deze cursus bestudeer je
dan ook de basiswetten van de natuurkunde met
een klemtoon op elektromagnetisme. Naast de
elektromagnetische verschijnselen komen een
aantal onderwerpen aan bod die van bijzonder
belang zijn voor wiskundestudenten, zoals een
inleiding tot de relativiteitstheorie. Er is een
wisselwerking met de cursus Inleiding tot de
theoretische fysica De cursusnotities zijn gebaseerd
op de internationaal vermaarde reeks Fundamentele
Natuurkunde, van Alonso en Finn

Documenten

Titel